Цимент

Цимент за производство на бетонови смеси , строителни разтвори и други:

Варовиков Портланд цимент БДС EN 197-1 – CEM II/ A-L 42,5R

Варовиков Портланд цимент БДС EN 197-1 – CEM II/ B-L 32,5R